Obec Skalice nad Svitavou
animace1 animace2 animace3 animace4
Drobečková navigace

Domů > Organizace a spolky > ZŠ a MŠ Skalice

Základní škola a Mateřská škola Skalice nad Svitavou, příspěvková organizace

Prezentace z činnosti školy 

Ráda bych na těchto stránkách popřála jménem svým i jménem zaměstnanců školy všem jen to nejlepší do roku 2018! 

Naše díky patří sponzorům - firmám Baumuller Brno, s.r.o., Skalice nad Svitavou, Bambas Elektroodpady, s.r.o., Skalice nad Svitavou, Soufflet Agro a.s., Skalice nad Svitavou, Helivo, s.r.o., Skalice nad Svitavou, Novatherm, s.r.o., Blansko, s jejichž přispěním jsme mohli našim dětem pořídit pod stromeček krásné a hodnotné dárky.

Zvláštní poděkování bychom pak rádi věnovali obci Skalice nad Svitavou a jejím zastupitelům za velkou podporu a přízeň, kterou nám po celý rok projevují!

A v neposlední řadě... 

děkuji také paním učitelkám MŠ – paní Lence Škvařilové a paní Taťáně Reiblové, p.učitelce ZŠ – paní Elišce Čmelové a paní vychovatelce ŠD - Petře Lepkové, také zaměstnankyním ŠJ - paní Renatě Faltinkové a paní Magdaleně Holubíkové, též správním zaměstnancům – paní Martě Přibylové a panu Vladimíru Bartákovi a za velkou pomoc v případě potřeby i panu Hudcovi, protože bez nich všech by nebyl tento rok dobrý, úspěšný a úplný.

Mějte se tak hezky, jak se máme my a naplňte celý rok aktivitami, které Vás těší - tak jako my! 

Motto ZŠ a MŠ Skalice nad Svitavou pro rok 2018 zní: "Dělejme i malé věci s velkou láskou."

Krásný a šťastný rok 2018

přeje všem

Michaela Barkerová

 

Základní škola ve Skalici nad Svitavou je školou s dlouholetou tradicí. Je školou malotřídní, výuka je organizovaná ve dvou třídách, ročníky jsou sloučeny do tříd dle počtu dětí.

V současném školním roce jsou počty ve třídách 13 a 14 žáků, tento snížený počet umožňuje individuální přístup k dítěti a individuální práci s ním, také možnost lepšího porozumění jeho případným problémům a jejich řešení, spolupráce a kontakt pedagoga a dítěte je těsnější, možnosti motivace jsou lepší.  

Věková různost třídního kolektivu a celkové prostředí a atmosféra školy imituje rodinné, respektive sourozenecké prostředí a vztahy.

Žáci jsou vedeni k vzájemné spolupráci a pomoci, toleranci a respektu k sobě navzájem, poskytování kladného vzoru spolužákům. Jsou také motivováni k tomu, aby se zajímali o dění kolem sebe, starali se o životní prostředí, nezůstávali lhostejní k případným negativním projevům okolí, starostem ostatních...

Klima školy je otevřené, vedení i pedagogové školy se snaží spolupracovat s rodiči a pojímat je jako partnery při výchově a vzdělávání dětí, věnovat jejich hlasu a názoru dostatečnou pozornost.

Vnitřní i vnější prostředí školy je velmi pěkné a vkusné, moderně vybavené, renovované, prostory mají svého genia loci "staré a krásné obecné školy", materiální vybavení je moderní, stále aktualizované a doplňované.

V rámci výuky i odpoledního odpočinkového zaměstnání ve školní družině se snažíme nabídnout dětem atraktivní a podnětný program.

V dohledné době plánujeme úpravu části školní zahrady a její rozdělení na oblast okrasnou, smyslovou a užitkovou, přičemž kromě nabízené pomoci ze strany rodičů počítáme i s aktivním zapojením žáků do její údržby a zvelebování.

Velkou devizou školy je její lokalizace v klidné části obce, také blízkost dvou hřišť a dobré dopravní spojení z okolních obcí.

Úkolem školy a její vizí je kvalitní vzdělávání dle Školního vzdělávacího plánu a vybavení absolventů takovými kompetencemi, se kterými by se ctí obstáli nejen v dalším školním, ale i lidském a společenském životě.

Více na http://www.skalice.skolniweb.cz/

Protože náš školní web nemá  dostatečnou kapacitu pro rozsáhlejší dokumenty, dovolujeme si na stránkách obce postupně zveřejnit některé důležité dokumenty školy.

ŠVP ZŠ Skalice nad Svitavou.zip

ŠVP Kouzelná školka.odt

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Skalice nad Svitavou.zip