Drobečková navigace

Úvod > Pro občany > Projekty obce > Podpora činnosti JSDH 2013-2016

Podpora činnosti JSDH 2013-2016

pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce bylo v uplynulých letech žádáno o poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje.

logo JmKNázev programu:

Dotační program JMK na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDHO JMK 2013-2016

V roce 2016

Název akce: Věcné vybavení JSDH a úprava vozidla

Smlouva číslo: 036383/16/OKH

1. Stručný popis realizované akce

V roce 2016 proběhla přestavba a dovybavení zásahového vozidla CAS25 Š706RTHP, oprava vozidla Nissan Patrol DA-L3 - výměna poškozených volnoběžek přední nápravy, výměna výfuku. Mnoho oprav bylo realizováno svépomocí. Zakoupeny byly 4 nové komplety zásahových obleků. Právě tento nákup byl z části hrazen z obdržené dotace. Náhradní díly na opravu vozidel byly hrazeny z vlastních zdrojů.

2. Celkové vyhodnocení splnění účelu

Realizované akce v roce 2016, i když neproběhly zcela v plánovaném rozsahu (dovybavení zásahového vozidla), splnily svůj účel. Jednotka Sboru dobrovolných hasičů je především díky realizovaným opravám požární techniky akceschopná.

3. Popis skutečného finančního plnění akce a finančních zdrojů

 

Rozpočet

Skutečnost

Výdaje na akci celkem

75 000,00 Kč

54 371,50 Kč

Vlastní podíl

25 000,00 Kč

24 371,50 Kč

Dotace z JmK

50 000,00 Kč

30 000,00 Kč

Podíl dotace

66,67 %

55,18 %

V roce 2015

Název akce: Opravy požární techniky a požární zbrojnice, věcné vybavení JSDH

Smlouva číslo: 030862/15/OKH

1. Stručný popis realizované akce

V roce 2015 bylo nutné realizovat nezbytné opravy požární techniky JSDH Skalice nad Svitavou. Jednalo se o opravy na vozidle Nissan Patrol. Od nutných oprav a servisu zásahového vozidla Trambus (cisterna) bylo upuštěno. Naskytla se totiž možnost koupě vozidla stejného typu, ale s o 20 let pozdějším datem výroby. Vozidlo bylo zakoupeno od Obce Chotilsko. Další servisní práce tedy proběhly již na tomto nově pořízeném zásahovém vozidle a stávající bylo zatím ponecháno v majetku obce pro použití „na náhradní díly“.

Kompletně byla opravena a modernizována požární stříkačka PS-12 (zásahová stříkačka byla při letošních nutných opravách motoru čerpadla přebudována na PS-15).

Hodnota majetku obce související s činností JSDH Skalice nad Svitavou roste a proto byl v letních měsících do hasičské zbrojnice instalován elektronický zabezpečovací systém.

Z věcných prostředků byly v tomto roce zakoupeny nové pracovní stejnokroje.

Obec Skalice nad Svitavou v roce 2015 poskytnutou účelovou neinvestiční finanční podporou z rozpočtu Jihomoravského kraje z části hradila výdaje spojené právě s opravami dopravního vozidla Nissan Patrol a požární stříkačky PS-12.

2. Celkové vyhodnocení splnění účelu

Realizované akce v roce 2015 splnily svůj účel. Jednotka Sboru dobrovolných hasičů je především díky realizovaným opravám požární techniky akceschopná.

3. Popis skutečného finančního plnění akce a finančních zdrojů

Výdaje na akci celkem

131 850,- Kč

Vlastní podíl

91 850,- Kč

Dotace z JmK

40 000,- Kč

Podíl dotace

30,3 %

V roce 2014

Název akce: Výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2014

Smlouva číslo: 027788/14/OKH

1. Stručný popis realizované akce

Obec Skalice nad Svitavou v roce 2014 poskytnutou účelovou neinvestiční finanční podporou z rozpočtu Jihomoravského kraje z části hradila výdaje spojené s odbornou přípravou členů JSDH.

2. Celkové vyhodnocení splnění účelu

V kalendářním roce byly proškolení 3 členové JSDH. Pro účast na školení byli uvolněni zaměstnavatelem s refundací mzdových nákladů vč. povinných odvodů.

3. Popis skutečného finančního plnění akce a finančních zdrojů

Výdaje na akci celkem

4 967,-

Vlastní podíl

2 967,-

Dotace z JmK

2 000,-

Podíl dotace

40,3%

V roce 2013

Název akce: Oprava a vybavení dopravního automobilu, pořízení výstroje a výzbroje

Smlouva číslo: 20705/13/OKH, 21996/13/OKH

1. Stručný popis realizované akce

Obec Skalice nad Svitavou v roce 2012 z poskytnuté účelové investiční finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje zakoupila v ceně 110.000,- Kč pro svoji Jednotku Sboru dobrovolných hasičů civilní vozidlo NISSAN PATROL GR 2.9 D, které bylo postupně v roce 2012 přebudováno na dopravní automobil pro výjezdy. V roce 2013 byly z poskytnuté účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje vyměněny na tomto vozidle disky s pneumatikami, výfuk a dále byly provedeny drobné opravy. Bylo pořízeno vybavení do vozidla Nissan Patrol tak, aby vozidlo bylo vybaveno pro zásahovou činnost. Jednalo se o hydrantový nástavec, hydrantový klíč, hasící přístroje, koše na hadice, proudnice a rozdělovač. Dále byla v roce 2013 pro jednotku pořízena trika.

2. Celkové vyhodnocení splnění účelu

Vzhledem k tomu, že hlavní výjezdové vozidlo – CAS 16 Š706 RTH – je již z roku 1964, tak pořízení a následná úprava, přestavba, oprava a pořízení vybavení vozidla Nissan Patrol velmi přispěly k rozšíření vozového parku pro výjezdy a přispěly k větší akceschopnosti jednotky.

3. Popis skutečného finančního plnění akce a finančních zdrojů

Výdaje na akci celkem

72.390,-

Vlastní podíl

27.390,-

Dotace z JmK

45.000,-

Podíl dotace

62,16 %