Obec Skalice nad Svitavou
animace1 animace2 animace3 animace4
Drobečková navigace

Domů > Polyfunkční komunitní centrum

Polyfunkční komunitní centrum

V souvislosti s mimořádnými opatřeními bude od pondělí 12.10.2020  přerušen veškerý provoz Polyfunkčního komunitního centra včetně aktivit Mateřského centra ve Skalici nad Svitavou do odvolání.

Děkujeme za pochopení.

Pravidla pro užití (PDF) prostor PKC Skalice nad Svitavou a žádost o jejich užití (DOC).
Podmínky provozu Mateřského centra platné od 5. 10. 2020 do odvolání (PDF).

Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002396

Předmětem projektu bylo vytvoření komunitního centra, které slouží jako víceúčelové zařízení pro setkávání osob ohrožených sociálním vyloučením, osob sociálně vyloučených, osob se zdravotním postižením a místních obyvatel obce Skalice nad Svitavou. Projekt byl postupně realizován v období od 1.9.2015 do 30.6.2019

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi zdravotně či sociálně znevýhodněných obyvatel obce Skalice nad Svitavou. Tento cíl byl naplněn prostřednictvím vybudování komunitního centra na parcele č.116/2, ve kterém jsou realizovány volnočasové, kulturní a zájmové akce, pro které v minulosti neměla obec k dispozici vhodné prostory. Podstatou komunitního centra je poskytovat takové služby, které povedou ke zlepšování sociální situace jednotlivců a komunity jako celku.

V komunitním centru jsou realizovány mnohé zájmové a vzdělávací aktivity určené pro tyto cílové skupiny, na kterých dojde ke společenskému začleněné těchto obyvatel do života obce. Jelikož je komunitní centrum bezbariérově dostupné, což v současnosti žádná z doposud využívaných prostor pro konání akcí nebyla, je nejen umožněn ale především usnadněn a zjednodušen přístup ke konaným činnostem osobám s omezenou schopností pohybu. Z těchto důvodů se očekává širší zapojení cílových skupin projektu do komunitního života obce a tedy i zvýšení kvality života těchto obyvatel v obci.

Na daný projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU.

logolink eu