Drobečková navigace

Úvod > Pro občany > Polyfunkční komunitní centrum

Polyfunkční komunitní centrum

Pravidla pro užití (PDF) prostor PKC Skalice nad Svitavou a žádost o jejich užití (DOC).

Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002396

Předmětem projektu bylo vytvoření komunitního centra, které slouží jako víceúčelové zařízení pro setkávání osob ohrožených sociálním vyloučením, osob sociálně vyloučených, osob se zdravotním postižením a místních obyvatel obce Skalice nad Svitavou. Projekt byl postupně realizován v období od 1.9.2015 do 30.6.2019

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi zdravotně či sociálně znevýhodněných obyvatel obce Skalice nad Svitavou. Tento cíl byl naplněn prostřednictvím vybudování komunitního centra na parcele č.116/2, ve kterém jsou realizovány volnočasové, kulturní a zájmové akce, pro které v minulosti neměla obec k dispozici vhodné prostory. Podstatou komunitního centra je poskytovat takové služby, které povedou ke zlepšování sociální situace jednotlivců a komunity jako celku.

V komunitním centru jsou realizovány mnohé zájmové a vzdělávací aktivity určené pro tyto cílové skupiny, na kterých dojde ke společenskému začleněné těchto obyvatel do života obce. Jelikož je komunitní centrum bezbariérově dostupné, což v současnosti žádná z doposud využívaných prostor pro konání akcí nebyla, je nejen umožněn ale především usnadněn a zjednodušen přístup ke konaným činnostem osobám s omezenou schopností pohybu. Z těchto důvodů se očekává širší zapojení cílových skupin projektu do komunitního života obce a tedy i zvýšení kvality života těchto obyvatel v obci.

Na daný projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU.

logolink eu