Obec Skalice nad Svitavou
animace1 animace2 animace3 animace4
Drobečková navigace

Domů > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení Zastupitelstva obce

Zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou

Volební období 2018-2022

Volební období 2014-2018

 Volební období 2010-2014

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 3/1997 o údržbě místních komunikací

29.10.1997

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

1.1.1998

Vyhláška č. 1/1999 o závazných částech územního plánu obce Skalice nad Svitavou

1.7.1999

Obecně závazná vyhláška č. 1/2000 o čistotě a pořádku v obci Skalice nad Svitavou

1.9.1992

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 o závazné části změny územního plánu

28.12.2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 k zavedení dvousložkové ceny vodného

2.5.2007

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 1.1.2012
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích - zrušena vyhl. č. 1/2019 1.1.2012
   

Obecně závazná vyhláška obce Skalice nad Svitavou č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1-2019, kterou se ruší OZV č. 2/2011, OZV č. 2/1997 a OZV č. 4/1997        

Obecně závazná vyhláška č. 2-2019 o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška č. 3 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 4-2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

1. 1. 2016

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje: