Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva obce

Zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou

 

Volební období 2022-2026

Volební období 2018-2022

Volební období 2014-2018

 Volební období 2010-2014

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 3/1997 o údržbě místních komunikací

29.10.1997

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

1.1.1998

Vyhláška č. 1/1999 o závazných částech územního plánu obce Skalice nad Svitavou

1.7.1999

Obecně závazná vyhláška č. 1/2000 o čistotě a pořádku v obci Skalice nad Svitavou

1.9.1992

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 o závazné části změny územního plánu

28.12.2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 k zavedení dvousložkové ceny vodného

2.5.2007

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 1.1.2012
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích - zrušena vyhl. č. 1/2019 1.1.2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se ruší OZV č. 2/2011, OZV č. 2/1997 a OZV č. 4/1997           1. 1. 2016
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů 1. 1. 2020
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1. 1. 2020
OZV č.1/2020 o místním poplatku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu 7.3.2021 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací