Drobečková navigace

Úvod > Pro turisty > Historie

Historie

Jak šel čas (z historie minulých tisíciletí)

Že bylo na našem území nějaké osídlení z dob dávno minulých, se potvrdilo neuvěřitelným způsobem až v roce 1979, kdy se na místě dnešního Agropodniku začalo s výkopovými pracemi pro nový podnik. Byly nalezeny předměty ze starší doby kamenné (40 - 45 tisíc let před naším letopočtem), z mladší doby kamenné (5-3 tisíce let před naším letopočtem), z doby bronzové a z doby železné. Nalezeny byly pece, keramika, železné předměty, kosti různého stáří a 3 kostry. Sídliště bylo opuštěno asi v 7. století před naším letopočtem.

V 1. století našeho letopočtu se usadily na místě zvaném na Hradisku kmeny germánské, byli zde i Římané, až do 4. století. Potom zmínky, nebo zprávy o osídlení mizí. Další čtyři století jsou opředeny spíš bájemi a pověstmi, ve kterých o Skalici není žádná zmínka.

Obec Skalice v průběhu století

První písemná zmínka o obci je z roku 1228, z doby vlády Václava II. a Přemysla Otakara, kdy se píše o osadě v obvodě úsobrněnském přináležející k panství - převorství opatovickému.

V roce 1341 - na konci vlády Jana Lucemburského a od roku 1348 za vlády Karla IV. se připomíná Ješek v Doubravici a na Skalici. 1505 - za vlády Vladislava Jagelonského připomínka o přináležitosti obce Skalice do panství Boskovice - Ladislav Velen z Boskovic a manželka Magdaléna, rozená z Dubé Lipé.
1547 - trvale k panství Boskovice, hrabata Šimon Eder, Zástřizlové, Dietrichsteinové (za vlády Františka Xavera 1819 byl postaven zámek staviteli Nobilem, Schrotlem, Eschem), Mensdorf- Pouilly. Panství přecházela na nové rody vesměs vdavkami šlechtičen, menší úseky jednotlivých panství též prodeji a kupy.

Pokrok v obci:

 • 1730 - stavěna císařská silnice, k níž ze Skalice vede přípojka (dnešní silnice I/43 Brno-Svitavy)
 • 1843 -1848 - za vlády Ferdinanda l. a Františka Josefa l. byla vybudována dráha ČSD Brno - Česká Třebová vedoucí přes Skalici. Původní název stanice byl Skalice - Boskovice, teprve od roku 1924 při přejmenování (bližším určení stanic) dostala stanice název Skalice nad Svitavou, což se rozšířilo do názvu celé obce.
 • 1852 - v budově ČSD zřízena pošta, která byla do této doby na zastávce (přepřahání koní) Zlatá studna na Vaculce.
 • 1888 - bylo započato se stavbou kaple a kříže vedle statku, usedlosti č. 4 Jan Alexa (dnešní stolařství p. Vašíčka).
 • 1900 - byl v obci zakoupen první šicí stroj a první secí stroj. Od koho a kdo kroniky neuvádějí.
 • 1902 - první jízdní kolo v obci
 • 1902 - za císaře Františka Josefa l. zbudována trať Skalice - Chornice. Od těchto dob stavěly ve Skalici rychlíky.
 • 1904 -1905 - pro hasičský sbor zakoupena stříkačka za 3.800 korun
 • 1916 - elektrifikace obce (elektrárna Jaroš ve Zboňku), od r. 1940 obec připojena na síť Jihomoravských elektráren. Obec si na tuto akci musela vypůjčit 50.000 korun.
 • 1920 - první automobil v obci.
 • 1921 - první telefon, v obci zřízena četnická stanice (strážmistr Jan Božoň)
 • 1924 - postavena hasičská zbrojnice
 • 1925 - stříkačka na stromy
 • 1926 - postavena nová kaple + kamenný kříž na návsi
 • 1928 - první rádio
 • 1933 - provedeno odvodnění + částečná regulace potoka Úmoří
 • 1934 - kanalizace
 • 1935 - první traktor
 • 1943 - obecní rozhlas (náklady 20.000 korun), rekonstrukce v r. 1950

Posvěcené kříže v katastru obce

Postaveny mezi roky 1845 až 1932.

 • nejstarší u Staníčkových - dal pořídit Alexa Jakob, správce velkostatku
 • u staré kaple - občané (železný, již neexistuje)
 • v polích u Dvořáků - p. Dvořák
 • u mlýna - firma Mikeš
 • u Svitávky - p. Koudelka
 • u nové kaple - občané
 • na Hradisku - Adéla a Michal Mazalovi č. 33
 • na zahradách - Josefa a František Hrubí č. 11