Obec Skalice nad Svitavou
animace1 animace2 animace3 animace4
Drobečková navigace

Domů > Hlášení místního rozhlasu

Hlášení místního rozhlasu


Hlášení 24.9.2018

Vážení spoluobčané dotčených nemovitostí č. p. 161 až 164, oznamujeme Vám, že vzhledem k nepříznivému počasí se přesouvají dokončovací práce na místní komunikaci z dnešního dne na zítra tj. úterý 25.9.2018, proto Vás žádáme, aby jste před zmíněnými nemovitostmi neparkovali.Hlášení 24.9.2018

Datum konání: 27. 9. 2018

Vážení spoluobčané zveme Vás na 35. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou, které se uskuteční ve čtvrtek 27.9.2018 v 18:00 hod. v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou.

Návrh programu:

 1. Zahájení
 2. Technický bod
 3. Rozpočtové opatření č. 7
 4. Vícepráce na Polyfunkčním komunitním centru Skalice nad Svitavou
 5. Dodatek ke smlouvě o dílo - Karel Porč, s.r.o.
 6. Různé, diskuse
 7. Závěr


Hlášení 13.9.2018

Datum konání: 15. 9. 2018

Vážení spoluobčané, oznamujeme Vám, že v sobotu 15.9.2018 bude na návsi přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad. Žádáme občany, aby do tohoto kontejneru ukládali pouze bioodpad.Hlášení 4.9.2018

Datum konání: 9. 9. 2018

Vážení spoluobčané, zveme Vás na I. ročník tenisového turnaje dvou obcí: Lhoty Rapotiny a Skalice nad Svitavou - FEDERER Cup 2018, který se uskuteční v neděli 9.9.2018. Začátek 1. zápasu je v 10:00 hod. na univerzálním hřišti ve Lhotě Rapotině (200 m od přejezdu směrem od Obory).Hlášení 21.8.2018

Datum konání: 23. 8. 2018

Nabízíme občanům možnost samovýroby paliva nad obcí Mladkov. Jedná se o tyčovinu, pokácenou a odvětvenou. Tel. kontakt pro zájemce je 606 494 335.

Vážení spoluobčané, zveme Vás na 34. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou, které se uskuteční ve čtvrtek 23.8.2018 v 18:00 hod. v kanceláři starosty obce na OÚ Skalice nad Svitavou.

Návrh programu:

 1. Zahájení
 2. Technický bod
 3. Žádost OHL ŽS a.s. o prodloužení termínu stavby průtahu obcí
 4. Investiční záměr VAS a.s., divize Boskovice
 5. Žádost ZŠ a MŠ Skalice o mimořádný příspěvek na projekt
 6. Rozpočtové opatření č. 6
 7. Různé, diskuze
 8. Závěr

 Hlášení 15.8.2018

Datum konání: 27. 8. 2018 - 2. 9. 2018

MUDr. Konopáčová oznamuje občanům, že ve dnech 27.8.2018 - 31.8.2018 bude čerpat dovolenou. Zástup MUDr. Čížková - Hippokrates Boskovice.

Kulturní komise obce Skalice nad Svitavou, Vás zve na cyklovýlet, který se uskuteční 2.9.2018. Odjezd je v 9:00 hod. z návsi. Trasa: Skalice - Malý a Velký Chlum - Černá Hora - Býkovice - Kunčina Ves - Bedřichov - Kunice - Drnovice - Skalice. Délka trasy je 40 km.Hlášení 6.8.2018

Vážení spoluobčané, oznamujeme Vám, že v pátek 10.8.2018 bude na návsi přistaven velkoobjemový kontejner na komunální odpad. V případě jeho brzkého naplnění, bude v nejbližší době přistaven další kontejner.Hlášení 2. 8. 2018

Datum konání: 2. 8. 2018 - 11. 8. 2018

Vážení spoluobčané,

vlivem klimatického sucha došlo na stávajících vodních zdrojích v naší obci k poklesu jejich vydatnosti. Situace začíná mít dopad i na běžné zásobování pitnou vodou z vodovodu a je nutno ve vašich domácnostech přijmout opatření regulující odběry vody z vodovodu. Důvodem je zamezení kolapsu systému zásobování pitnou vodou.

Proto vyhlašujeme do odvolání následující zásady částečně regulující odběry vody:

 • platí přísný zákaz zalévání pitnou vodou z veřejného vodovodu všem odběratelům v obci
 • platí přísný zákaz napouštění bazénů pitnou vodou z veřejného vodovodu
 • platí přísný zákaz umývání aut apod. vodou z vodovodu

Vodovod v obci nezaručuje plnění podmínek pro použití pro požární účely z důvodů nedostatečného objemu vody v akumulaci vodojemu. Proto platí rovněž zákaz odběru vody z požárních hydrantů pro hasičská cvičení. Nevztahuje se pro krizové stavy při hašení požárů.

Výjimku ze zákazu může učinit pouze zaměstnanec Provozovatele - vedoucí provozu vodovodů VAS divize Boskovice Ing. Viktor Daněk, tel.: 516 427 239, mobil: 605 210 005, který určí podmínky, za kterých je možno uvedené činnosti provádět.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

 Hlášení 1. 8. 2018

Datum konání: 3. 8. 2018

Vážení spoluobčané!

Prosíme o pomoc při hledám šedobílého kocoura bez srsti. Naposledy byl viděn ve "Školní" ulici. Moc prosíme, kdo by ho viděl, nepokoušejte se ho odchytit, ale kontaktujte tel. 607 791 644. Děkujeme.Hlášení 24.7.2018

Datum konání: 25. 7. 2018

Městský úřad Boskovice, jako příslušný vodoprávní úřad, na základě zjištění hydrologických poměrů na vodních tocích a vzhledem k přetrvávajícím minimálním průtokům ve vodních tocích s platnosti od 25.7.2018 do odvolání, zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním obvodu ORP Boskovice, a to za účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů.

Upozorňujeme občany bydlící v RD dotčených stavbou průtahu, aby popelnice k zítřejšímu svozu odpadu připravili na chodník k levému okraji vozovky z pohledu při výjezdu z obce.