Obec Skalice nad Svitavou
animace1 animace2 animace3 animace4
Drobečková navigace

Domů > Organizace a spolky > Organizace a spolky - původní

Spolky a kluby

Nejstarší organizací je Sbor dobrovolných hasičů, později zvaný Svaz požární ochrany, nyní opět Sbor dobrovolných hasičů, dále Tělovýchovná jednota Sokol, obě organizace se svými divadelními kroužky. Později tento kroužek pracoval při Sdružení rodičů a přátel školy. O těchto třech bude dále samostatná vzpomínka (Sbor dobrovolných hasičů viz samostatná sekce).

Během různých dob sdružovali se skaličtí občané podle osobních zájmů do dalších spolků. V obci pracoval léta obětavě Český červený kříž, který pořádal hodně odborných zdravotních přednášek (lékaři z boskovické nemocnice). Zajišťoval dobrovolné dárce krve, členky spolku pomáhaly též starým, nemocným a osamělým občanům.

Při škole pracovalo již zmíněné Sdružení rodičů a přátel školy, dále byl v obci Svaz československo-sovětského přátelství, Svazarm, Zahrádkáři a Český svaz žen.

 

TJ Sokol Skalice - tělovýchova v obci

Podle zjištění v župním archivu, byl Sokol ve Skalici nad Svitavou založen v roce 1931. Přesný počet členů z této doby nebylo možno zjistit, u zrodu se objevila jména: p. Hapala, tehdejší přednosta stanice ČSD, p. Přívratský, zvolený prvním starostou Jednoty, rodina Skoupilova, p. Staníček - dobrá duše TJ, který poskytl v sále svého pohostinství tělocvičnu, byl duší divadelní skupiny, pořádání besídek, plesů atd. Prvním náčelníkem TJ byl Rudolf Paul, náčelnicí sestra Fojtova.

Jednota patřila do okrsku Svitávka, župy krále Jiřího. V létě se pěstovaly kolektivní hry - odbíjená, kopaná, lehká atletika. Na plácku "Za hadrárnou" TJ začala budovat hřiště " Pod bořím", které nebylo dobudováno a nikdy uvedeno do provozu.

Dorost a členové se zúčastnili cvičení na X. všesokolském sletu r. 1938 v Praze.

V Protektoráte byla činnost TJ zastavena, Sokol zrušen a jako Spolek zakázán.

V roce 1945 byla činnost TJ znovu obnovena, Všesokolského sletu v roce 1948 se zúčastnili, stejně tak jako okrskových a župního cvičení (ve Svitávce a ve Žďárné) muži, ženy, dorostenci a dorostenky. Náčelníkem se stal pan František Veselý, náčelnicí paní Marie Konečná.
Sjednocením tělovýchovy v roce 1949 na čas činnost základní tělovýchovy ustala, zásluhou Františka Veselého bylo cvičení po čase obnoveno. Cvičilo se v hostinci u Staníčků, na hřišti, nějaký čas i ve škole. V roce 1951 bylo započato s přípravou výstavby sportovního areálu a v roce 1952 byl ustanoven oddíl kopané a dáno do provozu hřiště. V červenci byl sehrán první fotbalový zápas (Skalice - Voděrady). Úprava terénu zemními stroji stála 100.000,- Kčs, brigádnické práce byly odpracovány všechny zdarma. V roce 1957 se pokračovalo s výstavbou sportovního areálu a byly získány dotace 400.000 Kč od KNV na výstavbu kabin. V letech 1975,1976 doplněno o výstavbu sociálního zařízení, dotovaného z části z prostředků ČSTV za přispění obce, práce byly prováděny brigádnicky, zdarma.

Na ustanovení oddílu kopané a vybudování sportovního areálu se nejvíce podíleli a prací zasloužili: p. František Holý, Václav Cháma, Vladimír Karel, Zbyněk Kovařík, Jan Musil, Josef Zmeškal, Vilém Zvěřina, jako hráči potom pod vedením prvního kapitána Josefa Přibyla, Miroslav Bártík, Jaroslav Pačinek, Antonín Stejskal, Ladislav Odehnal, Ladislav Skoumal, Josef Odehnal, Jiří Lev, Josef Ryzí, Adolf Kovář, jako brankář.

Z hráčů, kteří hráli za TJ a nebyli přímo z obce, potom připomeňme jména: Navara, Vychodil, Sedláček, Skácel, Drobniček, Polach, Bořek, Kupsa, Janíček, Kovář, Fiala, z nichž mnozí byli zaměstnanci ČSD Skalice nad Svitavou.

Z trenérů a funkcionářů oddílu připomínáme jména:

 • u žáků: Vilém Zvěřina, Václav Cháma, Luboš Kovář, Alois Kotoulek, Milan Veselý, Oldřich Sobotka, Jiří Dittrich, Zdeněk Staněk, Jan Bednář, Jaroslav Holý, Jiří Fadrný, Josef Kužel
 • u dorostu: Luboš Kovář, Oldřich Sobotka, Jiří Dittrich, Alois Kotoulek, Pavel Hlaváček
 • u dospělých: z počátku bez trenérů, organizačně Cháma + Zvěřina, Luboš Kovář, Alois Kotoulek, Jiří Dittrich, Josef Přibyl, Petr Nejez, Gustav Grun

Největší činnost vyvíjí od svého vzniku oddíl kopané muži, který se v roce 1966 probojoval do okresního přeboru, ve kterém přes všechny generační obtíže, nepřetržitě hrál do roku 2000, kdy postoupil do krajské soutěže Jihomoravské fotbalové župy - JmFž.

Sestava oddílu kopané v době postupu do l.B.: Sekanina Zdeněk ml., Bílek Jan - brankáři, Černohlávek Roman, Fadrný Jiří, Sychra Pavel, Bednář Petr, Sekanina Radek, Holý Ivo, Fojt Jaroslav, Sekanina Dušan, Švancara Petr, Chatrný Martin, Meluzín Josef, Čech Josef, Hadáček Jan, Kopecký Vladimír, Petr Aleš, Musil Štěpán, Kobík Milan, Dvořáček Josef. Trenéři Gustav Grun, Petr Nejez.

Oddíl kopané má mužstva přípravky a mladších žáků, která si též nevedou v okresních soutěžích špatně. V roce 2000 obsazují žáci l. místo v okresní soutěži družstev. Velkou zásluhu na tomto umístění měli jejich trenéři Jiří Fadrný a Jaroslav Holý.

Nejlepší hráči hodnoceni Okresním svazem kopané: Jaroslav Holý, Josef Meluzín, Ivo Holý. Někteří hráči reprezentovali též okres v různých utkáních meziokresních.

Děti a ženy se zúčastňovaly též nácviků na ČS spartakiády, jednak ve školách, jednak v TJ, zásluhou cvičitelek Marie Dobšíkové, a Jarmily a Lenky Skryjových. Cvičilo se někdy ve škole, někdy v hostinci, ba i u Skryjů na jejich tzv. letním bytě, několikrát cvičily ženy i v TJ Minerva Boskovice. Mimo tyto nácviky byly pořádány na hřišti různé lehkoatletické závody, ve spolupráci se školou dětské dny k MDD, v zimě lyžařské závody na kopci sousedícím s hřištěm, v případě, že napadl sníh. Dále byly pořádány turistické vycházky a ve spolupráci s Pionýrskou organizací, později Stopou, dětské maškarní bály a Ostatky.

Závěrem: Tělovýchovná jednota má celkem 160 členů a je nejmasovější společenskou organizací v obci.

V čele oddílu, od obnovení činnosti od roku 1945, stáli: František Veselý, Miroslav Ševčík, Antonín Brettšnajder, Josef Zmeškal, Milan Kopecký, Miroslav Dobšík, Zdeněk Staněk.
Práci pokladníka vykonávali: Ladislav Odehnal, Jarmila Skryjová a nyní, již po dlouhá léta, Emil Strya.

V roce 1980 došlo k zatravnění hřiště, které se neustále udržuje na vysoké úrovni. V současné době je tento sportovn stadion jeden z nejlepších v okrese Blansko. Velkou zásluhu na tom má dlouholetý hospodář Zdeněk Sekanina st.

V roce 1996 došlo ke kompletnímu oploceni celého sportovního areálu. V roce 2000 byly zlikvidovány topoly směrerr k obci a nahrazeny drátěnou míčovou zábranou.

V září 2000 byla zahájena přístavba kabin. Jedná se o přístavbu dvou šaten se sociálním zařízením. Akce byla ukončena v roce 2001 rekonstrukcí stávajícího objektu kabin a napojením odpadu na obecní kanalizaci. Akce byla financované z prostředků obce v celkových finančních nákladech 1,3 mil Kč.

Běžecký klub Bambas

který je nejmladší dobou trvání v tělovýchově ve Skalici nad Svitavou. Vznikl v roce 1997.

Zakládajících členů bylo S Cílem klubu je soustředit zájemce o vytrvalostní běh a umožnit jim informovanost a účast na pořádaných běžeckých závodecr a soutěžích. BK Bambas pořádá již od roku 1998 vlastní vytrvalostní závod (muži 10 km, ženy 5 km), který je zařazen c: okresní ligy vytrvalců pod názvem " Bambasácká desítka". Traťový rekord z dosavadních ročníků drží Milan Vávra z Blanské Je z roku 1998 a má čas 37:15 min. Členové BK Bambas se pravidelně zúčastňují různých závodů v rámci okresu i ce: ČR. Nejlepší výsledky dosáhli členové klubu v Pražském mezinárodním maratónu v roce 2000 - Josef Bareš 2 hod. ^ minut 14 vteřin a Milada Barešová časem 3 hod. 14 minut 21 vteřin.

Zakladatelem a předsedou klubu je Ing. Jiří Bareš.

Stopa

Oddíl Stopa vznikl přeformováním pionýrské skupiny, po roce 1989, zásluhou Milana Danka - Dannyho. Oddíl je zastřeší Českou tábornickou unií. Oddíl pracuje jak pro děti školou povinné, tak pro ty starší. Hlavní náplní oddílu jsou hry, spc příroda, tábornická dovednost, výpravy a tábory. Oddíl pořádá pravidelné akce, které jsou na vysoké úrovni a uznává' v široké tábornické veřejnosti. Mezi tyto akce patří zejména Dětská porta a Country bál. Pravidelnou akcí se stala i sout-Se stopou po stopě, kde spřátelené oddíly porovnávají své dovednosti. Společně s běžeckým klubem Bambas pořác běžecký závod Boj o 1. místo. Pro pořádání táborů získali zázemí ve Zbraslavci v Údolí Černého čápa. V souvisle s uvedenou činností je nutno zaznamenat jména, která této činnosti obětují velmi mnoho: Dagmar Odehnalová, Ve Valnohová, Jiří a Josef Barešovi, Milada Barešová, Eva Janošková, Vlastimil Staněk, Jan Dressler z Rájce-Jestřebí, Mi Nečas z Jabloňan. V průběhu své činnosti sehráli i 3 x ochotnické divadlo - pohádka o Krakonošovi, Rohatá hospods a Tajemství bažin.

Divadelní ochotnictví

O prvních pokusech vstoupit na prkna, která znamenají svět, iluzi a slávu, je zmínka v hasičské kronice r. 1907, další p ve školní a obecních kronikách. Divadelní kroužek hrál pod Sborem dobrovolných hasičů, Sokolem, při Svazu roc a přátel školy i Svazu mládeže. Vzhledem k tomu, že herci byli mnohdy členy více těchto organizací, vzpomeňme jen ca a her, které kroniky uvádějí.

 • 1. 8. 1915         sehrály školní děti divadelní hru Zlatá husa od V. B. Plumlovské.
 • 25. 4. 1920         školní děti - Čtvero ročních počasí od M. Batikové
 • 15. a 18.6.1922          školní děti - Krakonoš
 • 28. 10. 1928          školní děti - Výstup pro dívky od Dr. K. Drimla
 • 17. 5. 1931          školní děti - Chůvičky, autor Dr. K. Driml
 • 6. 3. 1932         školní děti - Zlatá husa

Další činnost divadelního kroužku je spjata s TJ Sokol, později se SRPŠ.

V rocích 1933-1952   -   není v dostupných materiálech o činnosti žádná zmínka.

 • 1952               -   hraje Český svaz mládeže: Paličovu dceru
  Pionýři: Sněhurka, zvířátka a sedm mužíčků
 • 1954               -   Pionýři: Hastrman (režie F. Dufek)
 • 1955              -   Pionýři: Rozmazlená Pamela (režie J. Skryjová)
  SRPŠ: Kolébka (režie kolektivní)                                                                                                
 • 1957               -   SRPŠ: Popelka (společná režie)
  Lesní panna (F. Dufek)
 • 1958               -   Kouzelná lampa Aladinova (dospělí)
  Čaroděj Marlesto (s dětmi, F. Dufek)
 • 1959               -   Pionýři: Jak květinky přezimovaly (J. Skryjová)
  SRPŠ: Lucerna (F. Dufek)
  Dobrou noc Patricie (F. Dufek)
  Pionýři: Kašpárek a Čarymura (J. Skryjová)

 

 

Menu

Krizové řízení v JmK

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji.

CHYTRÉ BLONDÝNKY RADÍ

Rady a tipy "chytrých blondýnek" jak se chovat, když hrozí nebo již nastala mimořádná událost a nebo je ohrožena Vaše bezpečnost.

5. 12. Jitka

Zítra: Mikuláš

Návštěvnost stránek

223704