Obec Skalice nad Svitavou
animace1 animace2 animace3 animace4

Současnost

 

Sbor dobrovolných hasičů ve Skalici nad Svitavou byl založen v roce 1904. Při své činnosti používá cisternovou automobilovou stříkačku CAS 25, vozidlo Tatra 805, stříkačky PPS 12 R a PS-8 a plovoucí čerpadlo KRAKEN 800. K 31.12.2008 měl sbor 55 členů. Tento počet tvořili 4 ženy, 48 mužů a 3 dorostenci. Starostou a velitelem sboru je Vladimír Barták (tel. 777 318 705), hospodářem Jan Špidla, strojníkem Dalibor Novák a kronikářem Zdeněk Černý.

 

Oslavy 105. výročí založení

Sboru dobrovolných hasičů

 

V sobotu 18. července 2009 se ve Skalici nad Svitavou uskutečnily oslavy 105. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. V rámci oslav se v pátek 17. července 2009 konala Valná hromada.

V sobotu se od 9:00 do 12:00 hod uskutečnil Den otevřených dveří na hasičské zbrojnici. Byla zde vystavena technika sboru a zájemci se mohli svézt vozidly CAS 25 a Tatra 805. Pro děti bylo připraveno občerstvení. Odpolední program měl pokračovat od 14 hod v areálu místního hřiště. Bohužel však právě ve 14 hod se spustil déšť, který s přestávkami trval až do večerních hodin. Ve chvílích bez deště nebo i deště se uskutečnily ukázky historické a současné hasičské techniky. Představili se nám hasiči ze Sebranic a Jabloňan s ručními stříkačkami taženými koňmi. Dále diváci mohli vidět zásah džberovkou v podání hasičů z Drnovic a poté následovaly ukázky hasičů z Voděrad, Obory, Drnovic, domácí Skalice, Doubravice, Svitávky a Velkých Opatovic. Plánované ukázky požárního útoku v podání dětí, žen a mužů se již v důsledku zmiňovaného nepříznivého počasí neuskutečnily. Taktéž byla odvolána vystoupení Dětského folklorního souboru Skaličánek a dechové kapely Olšověnka. Večer se místo taneční zábavy se skupinou Demonium uskutečnil taneční večer při reprodukované hudbě. Na závěr patří poděkování všem hasičům za předvedené ukázky a pořadatelům za přípravu celé akce.

 

 

 

Činnost Sboru dobrovolných hasičů v roce 2008

V loňském roce měli naši členové 2. srpna v nočních hodinách výjezd po vyhlášeném poplachu z Obecního úřadu k domnělému požáru u domu Richarda Veselého. Po příjezdu na místo se ukázalo, že se jedná o malý kontrolovaný oheň. Výjezdu se zúčastnilo asi 10 členů.

Dalšího výjezdu, tentokrát k likvidaci spadené lípy na nádraží následkem krátké vichřice, se naši členové zúčastnili 25. června. Zásahu se zúčastnilo 15 členů a 4 nečlenové. Bylo vyjeto s vozidlem CAS 25 a byly použity motorové pily Obce, p. Mikuláška a p. Dokládala. Strom byl rozřezán a uklizen na kraj. Poté členové uklízeli komunikaci od „Mlýna“ k závorám znečištěnou od spadaných větví taktéž následkem vichřice. Zásah trval asi 2 hodiny. Druhý den byla odklizena rozřezaná lípa z nádraží, uklízely se přilehlé chodníky a uklízela se další místa v obci, kde byly větve ze stromů.

V březnu byla čerpána voda ze sklepa rodinného domu Mazalových (čp. 39).

V neděli 18. května jsme pořádali okrskovou soutěž v požárním sportu. Pořadí v požárním útoku bylo následující: 1. Jabloňany A 24:50, 2. Jabloňany B 25:44, 3. Skalice 32:34, 4. Drnovice 34:63, 5. Voděrady 35:58, 6. Obora 52:94. Soutěže se zúčastnilo jediné družstvo žen z Obory a dosáhlo času 28:03. Po součtu výsledků z požárního útoku a ze soutěže jednotlivců se celkovým vítězem stala Skalice. Na druhém místě se umístily Jabloňany A, 3. Obora, 4. Jabloňany B, 5. Drnovice, 6. Voděrady. Vítěz si vybojoval právo účasti v okresním kole, Skalice se však tohoto kola nezúčastnila.

V sobotu 6. září se naše družstvo zúčastnilo IV. ročníku soutěže mužů v požárním útoku „O putovní pohár mikroregionu Svitava“. Soutěž se uskutečnila v Doubravici nad Svitavou a naše družstvo se umístilo na 4. místě. Vítězem se staly Jabloňany. Soutěže se zúčastnilo 6 družstev. Ve štafetě se Skalice umístila na 6. místě.

Na hasičské zbrojnici bylo instalováno zařízení na vytahování hadic na jejich sušení. Pracovalo se na opravách a údržbě vozidel Tatra 805 a CAS 25. Na stříkačce PPS 12 byl vyměněn karburátor a další příslušenství.

V loňském roce bylo investováno do obnovy a rozšíření výzbroje a výstroje a dalšího vybavení. Z vlastních prostředků byly zakoupeny savice pro požární sport. Z prostředků obce byly zakoupeny 4 ks hadice C52, 2 ks hadice B75, dále pláštěny, záchranné vesty, žebřík, lano, 2 kg hasící přístroj a další materiál.

V zimních měsících se zrodila myšlenka uspořádat v létě něco jako hasičský výlet či kulturní odpoledne. Nakonec vznikla akce s názvem Hasičský den, jejíž součástí byla oslava 50. výročí našeho vozidla Tatra 805. Hasičský den se uskutečnil 27. července. Od 9:00 do 12:00 hod byl na hasičské zbrojnici den otevřených dveří. Zájemci si mohli prohlédnout techniku sboru a svézt se našimi vozidly. Bylo též promítáno DVD ze srazu vozidel Tatra 805. Pro návštěvníky bylo připraveno občerstvení. O akci byl velký zájem. Odpoledne se pokračovalo na hřišti. Od 14:00 do 15:30 hod vystoupila Ilona Stryová. Od 15:30 do 16:00 hod proběhl příjezd ověnčené „Kačeny“, tedy vozidla Tatra 805, a přípitek na její počest. Naše Tatra 805 byla vyrobena v roce 1958, tedy bylo tomu 50 let, co opustila brány kopřivnické automobilky. Sklenice, kterými se připíjelo, byly zařazeny do tomboly na Hasičském plese v roce 2009. Od 16:00 hod do večerních hodin hrála Dechová hudba Kunštát.

V sobotu 23. srpna se naši členové zúčastnili oslav 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Doubravici nad Svitavou. Předvedli ukázku s vozidlem Tatra 805 a se stříkačkou  PS-8.

V minulém roce jsme pořádali na místním výletišti „Pálení čarodějnic“. Od 20:00 do 21:30 hod vystoupila Ilona Stryová a její žáci, dále následovala reprodukovaná hudba. Pro děti byly připraveny zdarma párky.

V dubnu se uskutečnil sběr železného šrotu.

Pokud jde o brigádnickou činnost, tak členové se zúčastnili v dubnu brigády na úklid obce.

V květnu se uskutečnila brigáda na úklid parketu na hřišti.

V říjnu se uskutečnila brigáda na pálení kompostiště.

V říjnu také členové naváželi s vozidlem CAS 25 vodu při výlovu rybníka.

V únoru byl v sále Hostince K. Staníčka uspořádán hasičský ples. Hrál zde hudební soubor CLASSIC. Bylo prodáno 98 vstupenek. V programu vystoupili v předtančení manželé Pernicovi z taneční školy Starlet Blansko a dále taneční skupina Bami z Kunštátu.

V sobotu 23. a v neděli 24. února v době od 10:00 do 17:00 hod uspořádal náš sbor v zasedací místnosti Obecního úřadu výstavu fotografií Borise Moskovského. K vidění byly fotografie z přírody a z rekonstrukce bitev 2. světové války. Výstavu navštívilo asi 50 návštěvníků.

Ve středu 7. května se členové zúčastnili ve stejnokrojích lampiónového průvodu, kdy nesli prapor Obce.

V červnu náš sbor spolupořádal fotbalové utkání Sever proti Jihu.

19. července uspořádal náš sbor na místním výletišti taneční zábavu. Hrála zde skupina Arcus.

Členové se pořadatelsky podíleli na Festiválku.

V sobotu 30.8. se členové podíleli na pořádání Oslav 780. výročí první písemné zmínky o obci.

V prosinci se naši zástupci zúčastnili společného setkání zástupců organizací působících v naší Obci se zástupci Obce.

 

 

Činnost Sboru dobrovolných hasičů v roce 2007

V loňském roce naši členové zasahovali při požáru lesa u Obalovny v Boskovicích. Po siréně z Obecního úřadu a následném telefonickém zjištění, kde hoří, vyrazili 4 členové na místo. Hořelo na ploše cca 200 x 100 m. Jednalo se o dohašování. Na likvidaci požáru se podílelo asi 6 sborů. Kolem 17. hodiny byli připraveni k vystřídání zasahujících členů další členové, ale v té době zásah skončil. Naše účast trvala od 14:30 hod.

V neděli 13. května 2007 jsme se zúčastnili okrskové soutěže v požárním sportu, která se konala ve Voděradech. V požárním útoku se naše družstvo umístilo na 5. místě.

V sobotu 15. září 2007 se naše družstvo zúčastnilo III. ročníku soutěže mužů v požárním útoku „O putovní pohár mikroregionu Svitava“. Soutěž se uskutečnila v Jabloňanech a naše družstvo se umístilo na 7. místě. Vítězem se staly Jabloňany „A“. V doplňkové soutěži – přetahování hadicí C 52 – nenašlo naše družstvo přemožitele a odneslo si palmu vítězství. Odměnou za vítězství v této soutěži mu byla vepřová hlava.

V měsíci lednu byla dokončena výměna okna na hasičské zbrojnici, se kterou se započalo koncem roku 2006. Dále byl na hasičské zbrojnici vyměněn dřevěný překlad za betonový nad vraty do kůlny. Na konci roku se pracovalo na instalaci zařízení na vytahování hadic na jejich sušení. Jsou koupeny rýny na výměnu na zadní část hasičské zbrojnice. Pracovalo se na opravách a údržbě vozidla Tatra 805 a stříkačky PS-8.

V loňském roce bylo investováno do obnovy a rozšíření výzbroje a výstroje a dalšího vybavení. Z vlastních prostředků bylo pořízeno 6 hadic C 52 a 3 hadice B 75. Dále byl pořízen rozdělovač, 2 hasičské háky a 2 proudnice Tajfun – Turbo C 52. Bylo také pořízeno 6 ks klíčů na spojky a šroubení a prsačky. Z rozpočtu Obce bylo pořízeno 18 pracovních stejnokrojů. Dále Obec hradila nákup 16 párů pracovních bot. Z rozpočtu Obce byl také pořízen rozvaděč na stříkačku PPS 12.

V sobotu 9. června 2007 se naši členové zúčastnili oslav 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Jabloňanech. Předvedli ukázku s vozidlem Tatra 805 a se stříkačkou PS-8. Večer měli naši členové dohled s vozidlem CAS 25 při ohňostroji.

V minulém roce jsme pořádali na místním výletišti „Pálení čarodějnic“.

V dubnu se uskutečnil sběr železného šrotu.

Pokud jde o brigádnickou činnost, tak členové se zúčastnili brigády na pálení dřeva v Základní škole a Mateřské škole.

Dále se v květnu uskutečnila ve dvou dnech brigáda na úklid části obce u nádraží.

V červnu se uskutečnila brigáda na úklid kompostiště.

V červenci se členové zúčastnili brigády na úklid stromu spadlého následkem vichřice.

V říjnu se uskutečnila brigáda na pálení větví na kompostišti.

V říjnu také členové naváželi s vozidlem CAS 25 vodu při výlovu rybníka.

V únoru byl v sále Hostince K. Staníčka uspořádán hasičský ples.

V loňském roce se dva naši členové zúčastnili zájezdu dětského folklórního souboru Skaličánek do Chorvatska, kde prezentovali náš sbor.

V pondělí 7. května 2007 se členové zúčastnili ve stejnokrojích lampiónového průvodu, kdy nesli prapor Obce.

V červenci uspořádal náš sbor na místním výletišti taneční zábavu.

Ve dnech 24.-26. srpna se 3 členové, 4 děti a 1 host zúčastnili 1. československého srazu armádních historických vozidel Tatra 805 ve Vojenském výcvikovém prostoru ve Vyškově.

Členové nesli prapory při Festiválku a podíleli se na akci pořadatelsky.

V únoru se naši zástupci zúčastnili společného setkání zástupců organizací působících v naší obci se zástupci Obce. To samé setkání, ale již s výhledem na rok 2008, se uskutečnilo v prosinci.

 

Činnost Sboru dobrovolných hasičů v roce 2006

 

V loňském roce členové našeho sboru zasahovali při povodni v souvislosti s táním sněhu. Ve středu 29. března 2006 byla vyhlášena starostkou obce pohotovost. Tento den byly do prostoru „Mlýna“ navezeny pytle s pískem. Zúčastnilo se 7 členů. Ve čtvrtek 30. března 2006 pracovali 4 členové v době od 8:30 hod do 13:00 hod v prostoru „Mlýna“ na odklízení dřeva, které připlouvalo po řece a zachytávalo se o most před zdejší turbínou. V době od 13:00 hod do 18:00 hod byla čerpána voda ze sklepů u Mazalů (čp. 39) a u p. Šebesty. Dále také probíhalo v této době odklízení naplaveného dřeva ve „Mlýně“ a byla sledována hladina vody v řece. Zúčastnilo se 7 členů. V pátek 31. března 2006 se od rána pracovalo na odklízení naplaveného dřeva ve „Mlýně“. Odpoledne se čerpala voda ze sklepů u p. Lýčkové a p. Šebesty. V podvečerních hodinách bylo starostkou oznámeno, že se očekává zvýšený průtok vody v řece Svitavě. Počet členů SDH byl rozšířen. Byly navezeny další pytle do „Mlýna“ a před dům Pařilových. Probíhalo odklízení naplavovaného dřeva a byla sledována hladina vody v řece. Toto probíhalo až do časných ranních hodin druhého dne. Avizovaný zvýšený průtok vody nakonec nepřišel a v sobotu 1. dubna 2006 došlo k opadávání vody. Během noci jsme byli v kontaktu s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, územním odborem Blansko, ohledně vývoje povodňové situace. Při zásazích byla použita vozidla Tatra 805 se stříkačkou PS-8 a CAS 25.

V srpnu se uskutečnila brigáda na čištění kanalizační přípojky u rodinného domu.

V loňském roce jsme uspořádali okrskovou soutěž v požárním sportu. Soutěž se uskutečnila v neděli 14. května 2006 na hřišti TJ Sokol se začátkem v 9:30 hod. Pořadí družstev bylo následující: 1. Drnovice, 2. Obora, 3. Jabloňany, 4. Skalice, 5. Voděrady.

V sobotu 16. září 2006 se naše družstvo zúčastnilo II. ročníku soutěže mužů v požárním útoku „O putovní pohár mikroregionu Svitava“ a umístilo se na 6. místě. V soutěži velitelů jsme obsadili 2. místo. Ještě se soutěžilo v soutěži KÝBL – CUP, kde jsme obsadili 4. místo.

Dva členové se zúčastnili hry Plamen v Lysicích, kde s vozidlem CAS 25 naváželi vodu.

V dubnu se uskutečnil sběr železného šrotu.

V červenci bylo zakoupeno od Obce Bukovina vozidlo Tatra 805 se skříňovou nástavbou.

Dále bylo pořízeno plovoucí čerpadlo KRAKEN 800 (GCV 160) a základna pro požární sport.

Pokud jde o brigádnickou činnost, tak členové se zúčastnili brigád na čištění koupaliště, kde bylo jedenkrát použito vozidla CAS 25 a jedenkrát plovoucího čerpadla. Dále se zúčastnili brigády na částečné napuštění koupaliště za pomoci plovoucího čerpadla.

Členové se účastnili brigád na opravu laviček na hřišti TJ Sokol.

Členové uspořádali brigádu na přípravu dřeva na oheň k lampiónovému průvodu.

Dva členové zásobovali vodou parní lokomotivu v souvislosti s rekonstrukcí bitvy ze 2. světové války poblíž Lysic.

V prosinci se uskutečnila brigáda na úklid komunikace v areálu společnosti ARGONA, a.s.

V únoru byl v sále Hostince u Staníčků uspořádán hasičský ples.

V neděli 7. května 2006 se členové zúčastnili ve stejnokrojích lampiónového průvodu. Nesli prapor Obce.

V červnu se naši členové zúčastnili s vozidlem Tatra 805 5. srazu vojenského veterán clubu Boskovický sedmizubec.

V červnu se naši členové zúčastnili s vozidlem Tatra 805 závodu Veteran tour Macocha 2006. Zúčastnilo se 5 členů.

V neděli 4. června 2006 se naši členové zúčastnili oslav 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Sebranicích. Byla předvedena ukázka s vozidlem Tatra 805 a se stříkačkou PS-8. Akce se zúčastnilo 9 členů.

V červenci se naši členové zúčastnili oslav 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Voděradech. Předvedli ukázku s vozidlem CAS 25.

V červenci uspořádal náš sbor na obecním výletišti taneční zábavu.

Členové nesli prapor při Festiválku a podíleli se na akci pořadatelsky.

V únoru se naši zástupci zúčastnili společného setkání zástupců spolků a sdružení působících v naší obci se zástupci Obce.

 

Krizové řízení v JmK

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji.

CHYTRÉ BLONDÝNKY RADÍ

Rady a tipy "chytrých blondýnek" jak se chovat, když hrozí nebo již nastala mimořádná událost a nebo je ohrožena Vaše bezpečnost.

21. 10. Brigita

Zítra: Sabina

Návštěvnost stránek

220675