Obec Skalice nad Svitavou
animace1 animace2 animace3 animace4

Historie

 

Oslavy 100. výročí založení

Sboru dobrovolných hasičů

 

V sobotu 17. července 2004 se ve Skalici nad Svitavou uskutečnily oslavy 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. V rámci oslav se v pátek 16. července 2004 konala Valná hromada. Na ní byla předána vyznamenání zasloužilým členům. V sobotu začal program v 10:00 hod výstavou dokumentů a fotografií z historie sboru, která byla na Obecním úřadě a Dnem otevřených dveří na hasičské zbrojnici. Na výstavě a na hasičské zbrojnici byl zájemcům poskytnut odborný výklad. Na výstavě bylo možno zakoupit almanach o historii sboru. V rámci Dne otevřených dveří se konaly vyhlídkové jízdy vozidlem Tatra T 805. O tyto jízdy byl velký zájem. Výstava a hasičská zbrojnice byly otevřeny do 14:00 hod. Program pokračoval od 15:00 hod v areálu TJ Sokol. Nejdříve byly na programu ukázky zásahů s hasičskou technikou. Představili se hasiči ze Skalice, Drnovic, Jabloňan, Obory, Krhova, Voděrad, Šebetova a Letovic. Hasiči z Letovic se představili s moderním hasičským vozidlem Tatra 815. Následovaly ukázky požárního útoku v podání mužů a žen z Míchova. Potom předvedla své vystoupení Divadelní a šermířská společnost GONFANON. V asi hodinovém programu byly zařazeny také hry pro děti. Od 20:00 hod začal taneční večer se skupinou NONUS. Krátce po dvaadvacáté hodině se uskutečnilo ohňostrojové představení. Zájemci si mohli zakoupit almanach o historii sboru. Po celou dobu bylo k dispozici bohaté občerstvení.

 

 

 

Činnost Sboru dobrovolných hasičů v roce 2005

 

V roce 2005 odčerpávali naši členové v souvislosti s táním sněhu vodu ze zatopeného sklepa v rodinném domě vlevo za závorami ve směru na Boskovice. Při této příležitosti zakoupila Obec kalové čerpadlo. Dále v souvislosti se zvýšenou hladinou vody v řece Svitavě při tání sněhu a hrozící povodní členové stavěli bariéry z pytlů s pískem v prostoru „Mlýna“. Po opadnutí vody byly bariéry odstraněny.

V pondělí 12. září 2005 ve večerních hodinách vyjeli naši členové s vozidlem CAS 25 na pomoc při likvidaci následků přívalového deště do Voděrad. Zúčastnilo se 6 členů. Za krátkou dobu se uskutečnil ještě jeden výjezd do Voděrad na pomoc při likvidaci těchto následků.

V sobotu 25. června 2005 v 10:00 hod byl vyhlášen cvičný poplach. Místem zásahu bylo smetiště na Oboře. Na místo zásahu jsme dojeli jako první. Výjezdu se zúčastnilo 6 členů.

V neděli 5. června 2005 se naše družstvo zúčastnilo okrskové soutěže v požárním sportu ve Voděradech. Obsadili jsme 3. místo.

V sobotu 3. září 2005 se naše družstvo zúčastnilo I. ročníku soutěže mužů v požárním útoku o putovní pohár Mikroregionu Svitava v Doubravici. Umístili jsme se na 4. místě. Zúčastnilo se 7 členů. Celkem startovalo 8 družstev. Na prvním místě se umístil Újezd u Boskovic, druhá byla Doubravice a třetí Lhota Rapotina. Součástí soutěže byla také pivní štafeta.

V dubnu se uskutečnil sběr železného šrotu.

Na podzim se uskutečnila brigáda na odvoz odpadu z rodinného domu.

Členové se zúčastnili brigády na přípravu dřeva na pálení čarodějnic a na oheň k lampiónovému průvodu.

V lednu byl zaslán příspěvek ve výši 1.000,- Kč Nadaci ADRA na pomoc postiženým oblastem po vlnách tsunami v Asii.

V lednu byl v sále Hostince u Staníčků uspořádán hasičský ples.

V sobotu 7. května 2005 se členové zúčastnili ve stejnokrojích lampiónového průvodu.

V červnu se naši členové zúčastnili s vozidlem Tatra 805 4. srazu vojenského veterán clubu Boskovický sedmizubec.

V neděli 26. června 2005 se naši členové zúčastnili s vozidlem Tatra 805 oslav výročí založení Sborů dobrovolných hasičů v Protivanově a ve Ptení. Zúčastnilo se 7 členů a 1 nečlen.

V červenci uspořádal náš sbor na obecním výletišti taneční zábavu.

V září byl uspořádán zájezd do Vojenského technického muzea Lešany a na zámek Konopiště.

V únoru se naši zástupci zúčastnili společného setkání zástupců spolků a sdružení působících v naší obci se zástupci Obce.

Náš sbor měl k 31.12.2005 51 členů. Tento počet tvořili 4 ženy, 45 mužů a 2 dorostenci. V tomto roce byly naše řady rozšířeny o 3 nové členy.

V roce 2005 došlo ke změně na postu kronikáře, kdy dlouholetého kronikáře Karla Veselého vystřídal Zdeněk Černý.

 

 

 

Činnost Sboru dobrovolných hasičů v roce 2004

 

Rok 2004 se nesl ve znamení stoletého výročí založení našeho sboru. Oslavy tohoto výročí se uskutečnily v sobotu 17. července 2004 (viz samostatný článek).

V tomto roce ale také naši členové vyjeli ke dvěma požárům. V sobotu 3. dubna 2004 zasahoval náš sbor s vozidlem CAS 25 u požáru lesního porostu asi 200 m za vesnicí u silnice směrem na Lhotu Rapotinu. Požár vznikl od pálení klestí. Naše jednotka požár lokalizovala ještě před příjezdem hasičů z Hasičského záchranného sboru, středisko Boskovice. Na místo se dále dostavily SDH ze Svitávky a z Lysic. Hořelo na ploše cca 20x15 m. Výjezd trval od 13:30 hod do 15:15 hod a zúčastnilo se jej 8 členů a 3 nečlenové.

Ke druhému požáru vyjela naše jednotka v pondělí 20. září 2004. Asi v 19:30 hod byl vyhlášen poplach centrálně sirénou z Obecního úřadu. Hořel menší stoh slámy o rozloze asi 15x15 m asi 150 m napravo od silnice mezi Jabloňany a Krhovem. Při příjezdu na místo zde byli hasiči z Hasičského záchranného sboru, středisko Boskovice s vozidly Tatra 815 a Liaz a SDH z Lysic a ze Svitávky. Požár se nehasil, jen se dohlíželo. Asi ve 20:30 hod našemu sboru velitel zásahu oznámil, že můžeme odjet. Zásahu se zúčastnilo 8 členů a 2 nečlenové.

Oslavám výročí byl přítomen vedoucí redaktor týdeníku Týden u nás. V těchto novinách pak byl článek s fotografiemi. Článek o oslavách byl také v Hasičských novinách. Na jeho základě jsme obdrželi tři žádosti o zaslání almanachu a v jednom případě navíc i dalších materiálů. Žádosti přišly z Plzně, Nové Paky a z Hasičského muzea v Olšanech u Prostějova.

V období první poloviny roku se pracovalo na opravách a údržbě hasičské zbrojnice a hasičské techniky, aby vše bylo připraveno na oslavy. Byla provedena renovace sirény, opraveny křidlice, natřena věž, vyměněn plech na věži, vymalována velká garáž, pracovalo se na údržbě stříkačky PPS 12 R, čerpadlo z bývalého hasičského vozidla Tatra U bylo umístěno na pojízdný stojan. Byly provedeny další práce. V červenci byla zhotovena podlaha z dlaždic v malé garáži. Pracovalo se na archivaci fotografií, časopisů a dokumentů. Z finančních prostředků Obce bylo zakoupeno deset vycházkových stejnokrojů, ve kterých se členové poprvé představili při lampiónovém průvodu 7. května 2004.

Jako předzvěst výročí byly koncem roku 2003 zhotoveny kapesní kalendáříky. Byly tři druhy – s vozidlem CAS 25, s vozidlem Tatra 805 a s oběma vozidly. Kalendáříky byly distribuovány při zvaní na ples.

A nyní k další činnosti. V srpnu bylo provedeno čištění kanalizace na dvoře soukromé firmy.

V neděli 16. května 2004 se naše družstvo zúčastnilo okrskové soutěže v požárním sportu ve Voděradech. Požární útok byl proveden v tomto složení: Antonín Šmatera, Zdeněk Černý, Martin Řeřucha, Milan Řeřucha, Vladimír Barták, Josef Čuřík ml. a Nikolas Karlík. Družstvo nebylo klasifikováno. Soutěže jednotlivců se zúčastnili Radomír Burgr, Vladimír Barták, Josef Čuřík ml. a Nikolas Karlík. Vynikajícího úspěchu dosáhl Josef Čuřík, který se umístil na druhém místě.

V dubnu se uskutečnil sběr železného šrotu.

V říjnu se uskutečnila brigáda na pálení dřeva na obecním kompostišti.

Členové se účastnili brigády na přípravu dřeva na pálení čarodějnic a na oheň k lampiónovému průvodu.

V únoru byl v sále Hostince u Staníčků uspořádán hasičský ples.

V sobotu 15. května 2004 byl uspořádán zájezd do Hasičského muzea v Přibyslavi a do Vodního ráje v Jihlavě.

V červnu se naši členové zúčastnili s vozidlem Tatra 805 3. srazu vojenského veterán clubu Boskovický sedmizubec.

V neděli 4. července 2004 se naši členové zúčastnili s vozidly CAS 25 a Tatra 805 oslav 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů na Oboře.

V dubnu jsme se zúčastnili setkání představitelů spolků se zástupci Obce.

V srpnu bylo provedeno před mistrovským zápasem kropení hřiště TJ Sokol.

Ke konci roku měl náš sbor 50 členů. Tento počet tvořili 4 ženy, 45 mužů a 1 dorostenec. Loni byly naše řady rozšířeny o jednoho člena.

 

 

 

Činnost Sboru dobrovolných hasičů v roce 2003

 

Na počátku roku byla za pomoci kalového čerpadla čerpána voda ze sklepních prostor v bytovém domě č. 58.

Dále bylo v této době za pomoci háků čištěno koryto potoka Úmoří v úseku mezi mostem u pošty a firmou BAUMÜLLER BRNO, s.r.o.

Dále byla v této době čerpána voda ze sklepa rodinného domu vlevo za železničním přejezdem ve směru na Boskovice. Byly zde za domem prokopány rýhy, aby voda z přilehlého pole mohla lépe odtékat do řeky.

V tomto období byla dále čerpána voda ze sklepa rodinného domu.

V srpnu bylo provedeno čerpání vody ze studny u rodinného domu.

V neděli 4. května 2003 se naše družstvo zúčastnilo okrskové soutěže v požárním sportu v Drnovicích. Pořadí družstev bylo následující: 1. Jabloňany A, 2. Drnovice, 3. Jabloňany B, 4. Voděrady, 5. Skalice, 6. Obora.

V sobotu 14. června 2003 byl v 17:00 hod vyhlášen cvičný poplach. Místem zásahu byl objekt kravína na Oboře.

V srpnu jsme se zúčastnili oslav 60. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Míchově.

Pracovalo se na opravách a údržbě hasičské techniky.

Bylo zrenovováno čerpadlo z bývalého hasičského vozidla Tatra U.

Pracovalo se na archivaci časopisů a dokumentů.

Pokračovaly práce na opravách a údržbě hasičské zbrojnice. Především se jednalo o nátěrové práce. K pracem byl připojen úklid autobusové zastávky ve směru na Brno a úklid prostranství před budovou výkupu na návsi.

V listopadu byla provedena výměna krytiny na věži hasičské zbrojnice. Byl sem dán měděný plech. Při opravě věže byla demontována siréna a nyní se provádí její renovace.

V období od 17.4. do 4.5.2003 bylo s vozidlem CAS 25 devětkrát provedeno kropení Školní ulice proti prašnosti.

V sobotu 10. května 2003 byl uspořádán zájezd pro rodiče s dětmi do Zooparku a aquaparku ve Vyškově. Zájezdu se zúčastnilo 27 dětí a 21 dospělých.

V únoru byl uspořádán v sále Hostince K. Staníčka Hasičský ples.

V březnu se naši zástupci zúčastnili setkání představitelů spolků v obci se zástupci Obce.

V březnu byla také uspořádána brigáda na úklid části obce u nádraží.

V dubnu se uskutečnil sběr železného šrotu.

Ve spolupráci s TJ Sokol bylo nachystáno dřevo na oheň na pálení čarodějnic.

Bylo připraveno dřevo na oheň k lampiónovému průvodu.

Při lampiónovém průvodu, který se uskutečnil 7.5.2003, šlo 6 členů ve stejnokrojích v čele lampiónového průvodu a střídalo se v nesení praporu obce.

V květnu bylo provedeno čištění parketu na výletišti na hřišti.

V srpnu bylo provedeno před mistrovským zápasem kropení hřiště.

V listopadu byla uskutečněna brigáda na úklid části obce u nádraží.

Základní škole a mateřské škole byla nabídnuta účast v soutěži Požární ochrana očima dětí.

Společnost Stock Plzeň a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlásili druhý ročník soutěže o nejkrásnější ženu z řad dobrovolných hasičů „Miss hasička Fernet Stock 2003“. Do této soutěže byla přihlášena Ludmila Dvořáková. Do soutěže se přihlásilo celkem 111 soutěžících. Mezi finalistky se naše zástupkyně nedostala.

V listopadu jsme byli písemně požádáni Sborem dobrovolných hasičů z Dolních Beřkovic, což je obec v okrese Mělník, zda bychom jim neposkytli příspěvek na stavbu hasičské zbrojnice, o kterou přišli v důsledku loňských povodní. Na jejich konto byla odeslána částka 1.500,- Kč.

V listopadu se náš zástupce zúčastnil shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Blansko.

Na internetových stránkách Obce byla vytvořena samostatná podsekce „Sbor dobrovolných hasičů“ a jsou zde informace o některých akcích v roce 2003.

 

 

 

Činnost Sboru dobrovolných hasičů v roce 2002

 

Na sklonku roku, 31. prosince, zasahovali naši členové při zvýšení hladiny vody na přítoku do elektrárny ve „Mlýně“. Byl vyhlášen poplach. Byl odstraněn nános větví a odpadu a pozvednuto stavidlo, kterým nestačila protékat voda. U zásahu byli a jako první k němu přijeli s vozidlem Tatra 613 profesionální hasiči z Boskovic. Zásahu se zúčastnilo 9 členů.

Koncem září byla čerpána voda z podzemních prostor na „Sile“. Stejná akce se opakovala na začátku listopadu. Potřetí byla čerpána voda začátkem prosince. Spodní vodu čerpají za standardního stavu čerpadla, ale v té době nebyl na „Silo“ přívod elektrické energie, takže čerpadla nebyla v provozu.

Okrsková soutěž v požárním sportu se uskutečnila v neděli 5. května v Drnovicích. Pořadí v požárním útoku bylo následující: 1. Jabloňany A, 2. Drnovice, 3. Jabloňany B, 4. Skalice, 5. Obora. Závodilo se také v soutěži jednotlivců.

Pokud jde dále o požární sport, tak se naše družstvo zúčastnilo také pouťového poháru ve Voděradech. V konkurenci 11 družstev jsme obsadili 7. místo.

Pracovalo se na opravách a údržbě techniky.

Minulý rok byl rokem, kdy hasiči v Jabloňanech, na Krhově a v Drnovicích oslavili kulatá výročí svých založení. V sobotu 20. července se skaličtí hasiči zúčastnili oslav 95. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Jabloňanech. V sobotu 24. srpna se konaly oslavy 70. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů na Krhově. Hned následující den slavili hasiči v Drnovicích 125. výročí svého založení.

V průběhu roku se podařilo obnovit práce na údržbě hasičské zbrojnice. Nejdříve byl proveden úklid na půdě. Potom jsme se zaměřili na menší místnost, kde je v současné době zaparkována stříkačka PPS 12 R. Byly zde opraveny a dokončeny omítky a provedeny další dokončovací práce. Před hasičskou zbrojnicí byla vykopána tráva a byla sem navezena prosívka. K pracem na hasičské zbrojnici byl připojen úklid autobusové zastávky ve směru na Brno. V listopadu byl ještě vyklizen prostor vedle kůlny za hasičskou zbrojnicí.

Když se hasičské vozidlo Tatra U dávalo do muzea automobilky Tatra do Kopřivnice, tak čerpadlo zde zůstalo. Bylo uskladněno na půdě a v současné době se provádí jeho renovace.

V prosinci byla provedena výměna nádrže na vodu a zadních listových per a seřízení ventilů a trysek motoru na vozidle CAS 25.

V květnu byl uspořádán zájezd pro členy sboru a jejich rodinné příslušníky do muzea automobilky Tatra v Kopřivnici a do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Zájezdu se zúčastnilo 43 lidí, z toho 7 dětí. V muzeu Tatry jsme mohli vidět vozidlo Tatra U, které dříve sloužilo skalickým hasičům, které ale bylo přestavěno na závodní automobil. O zájezdu vyšel článek v Týdnu u nás, v Boskovicku a v Hasičských novinách.

V únoru byl uspořádán v sále místního hostince Hasičský ples.

V březnu se naši zástupci zúčastnili setkání zástupců Obce s představiteli společenských organizací v Obci.

V březnu byla také uspořádána brigáda na úklid části obce „U nádraží“.

V dubnu se uskutečnil sběr železného šrotu.

V dubnu bylo také provedeno ve spolupráci s Obcí posečení a spálení palachu na poli před „Silem“. Později zde ještě byly vykáceny stromky.

Ve spolupráci s TJ Sokol byl 4. května 2002 postaven oheň k prezentaci obecních symbolů. Prezentace obecních symbolů se uskutečnila 7. května 2002. Šest členů v hasičských stejnokrojích šlo v čele lampiónového průvodu a střídalo se v nesení praporu obce. Průvod šel od obecního úřadu přes nádraží na výletiště na hřišti. Zde se uskutečnila vlastní prezentace.

Na začátku měsíce července bylo provedeno čištění rýn na domě č. 58.

V lednu byla odeslána částka 500,- Kč na konto pomoci pozůstalým po dvou hasičích, kteří zahynuli při likvidaci ohně v objektu kasina v Brně u vlakového nádraží.

Začátkem září byla odevzdána částka 3.000,- Kč obci Majdalena v jižních Čechách postižené povodněmi. Částka 1.000,- Kč byla vybrána mezi členy a 2.000,- Kč šly z peněz SDH.

V listopadu se uskutečnilo shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Blansko.

Několik členů podepsalo tzv. „Pečeckou výzvu“. Přišli s ní hasiči z Peček a jde zde o následující. Citace konce výzvy: „Proto plně podporujeme změnu zákona o pojišťovnictví, která uloží pojišťovnám povinnost vkládat finanční prostředky ze svého zisku na zábranu škod, z tohoto příspěvku bude možné financovat vybavení jednotek nad rámec možností jednotlivých zřizovatelů. To přispěje ke zlepšení vybavenosti a připravenosti jednotek PO. Důsledkem toho budou hasiči, vzhledem k lepšímu a modernějšímu vybavení, fungovat ještě účinněji než dosud a můžeme proto předpokládat, že pojistné plnění jednotlivých pojišťoven se tím bude nadále snižovat vzhledem k vyšším uchráněným hodnotám“ (konec citátu).

Společnost Stock Plzeň a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlásili soutěž o nejkrásnější ženu z řad dobrovolných hasičů „Miss hasička Fernet Stock 2002“. Do této soutěže byla přihlášena Petra Holá. Do soutěže se přihlásilo celkem 91 soutěžících. Mezi jedenáct finalistek se naše zástupkyně nedostala.

 

 

Historie sboru od jeho vzniku do roku 2001

 

Historie našeho sboru se píše od 11. září 1904, kdy byla svolána schůze občanů do hostince Konráda Staníčka, na níž se mělo uvážit založení hasičského sboru. Na schůzi přišlo 28 občanů, k nimž promluvil tehdejší starosta obce p. Jan Dvořák a p. Konrád Staníček. Po vysvětlení účelu sboru a práci jednotlivých jeho členů se z přítomných občanů přihlásilo 22 za činné členy a 6 za přispívající členy.

Ve volbách byli zvoleni funkcionáři:

starostou František Mikeš, majitel mlýna,

náčelníkem Konrád Staníček,

podnáčelníkem Josef Kopřiva,

jednatelem František Alexa,

členy výboru: Alois Kříž, Jan Alexa, Michal Mazal.

Stanovy byly úřady schváleny a 23. listopadu 1904 se konala první valná hromada našeho sboru. Pan František Mikeš se již dříve vzdal starostenství sboru s omluvou nedostatečného zdraví a stáří. Na valné hromadě byli zvoleni:

starostou Jan Dvořák,

náčelníkem Konrád Staníček,

podnáčelníkem Josef Kopřiva,

II. podnáčelníkem František Bílek,

četařem Karel Vinter,

jednatelem František Alexa,

pokladníkem Konrád Staníček,

sbormistrem Ferdinand Pačínek,

členy výboru: Alois Kříž, Jan Alexa st., Michal Mazal.

Nově se přihlásili 3 činní členové a 9 přispívajících. Hned potom byla zakoupena stříkačka a pořízena nejnutnější výzbroj. Stříkačka byla od firmy R. A. Smekal z Čech u Prostějova za 2 200 korun, dvouproudová s pákovým převodem, s 220 m hadic a navijákem. Skladiště sbor neměl, proto bylo vše dáno do domku čp. 46, jehož majitelem byl Konrád Staníček.

23. srpna 1905 se účastnil náš sbor poprvé pomoci při požáru. Bylo to na Oboře, kde shořelo 7 hospodářství.

V naší obci sbor poprvé zasahoval 29. listopadu 1905, kdy došlo k požáru stáje mlýna Františka Mikeše.

1. ledna 1906 se konala 2. valná hromada sboru.

28. března 1908 hořelo na „Fáberkách“.

22. února 1910 hořela stodola u čp. 11.

7. ledna 1913 hořela panská stodola naplněná obilím.

8. května 1913 byla velká povodeň po bouřce. Při pokusu přejet povozem most, přes který se valila voda, byl stržen proudem občan z Kunštátu i se svým synkem. Oba byli zachráněni díky členům sboru.

16. září 1921 vítal náš sbor na nádraží prezidenta Masaryka.

V roce 1922 byl založen dívčí odbor při hasičském sboru. Dívčí odbor měl 17 členek.

Během roku 1923 se stavělo hasičské skladiště a v roce 1924 bylo dokončeno. Stavba stála 34.370 Kč.

V roce 1925 se na valné hromadě vzdal činné práce br. Dvořák, který byl od založení sboru s výjimkou prvních dnů existence sboru jeho starostou. Novým starostou byl zvolen Konrád Staníček.

8. září 1926 hořel stoh obilí na zahradě br. náčelníka Jana Alexy.

9. července 1927 došlo k požáru ve vodárně na nádraží.

V roce 1929 byla u sboru zřízena samaritská stráž a byla koupena lékárnička.

V roce 1929 byl starostou sboru zvolen bratr Jan Alexa, č. 40.

4. července 1930 hořel les na „Fáberkách“. Shořelo 1,5 ha lesa.

V roce 1930 byl rozpuštěn dívčí odbor.

V roce 1931 byl přijat návrh na zakoupení automobilové stříkačky. Nejprve bylo koupeno od hraběte Mensdorffa – Pouilly a z Boskovic vozidlo Tatra U za 15.000 Kč a přestavba na automobilovou stříkačku byla zadána firmě Hasičské závody v Čechách pod Kosířem u Prostějova. Cena za přestavbu byla 33.000 Kč. Ještě byly koupeny hadice za 6.300 Kč. 5. června 1931 byla provedena za přítomnosti dalších sborů první zkouška s novou automobilovou stříkačkou, která dopadla velmi dobře.

Během 2. světové války byla činnost sboru omezena.

Po válce přešel sbor na práci, která byla před rokem 1939. První zasedání výboru se konalo 21. května 1945.

V roce 1954 hasičský sbor zasahoval u požáru skládky dřeva na dráze. Požár byl v zárodku uhašen.

V roce 1957 došlo k požáru v „Trhárně“ a v topírně na dráze.

17. června 1958 došlo k požáru sena na žebřinovém voze.

1. dubna 1959 převzal tehdejší předseda sboru Bohumil Mudrych v Hořicích hasičské vozidlo Tatra T 805.

V roce 1959 vyhráli dorostenci okresní kolo své soutěže a postoupili do krajského kola.

V tomto roce došlo 9. dubna ke vznícení uhlí ve škole a 26. dubna hořelo skladiště Jednoty.

V roce 1960 byli do vyšších orgánů zvoleni:

Bohumil Mudrych – okresní strojník,

Josef Chlup – člen okresního výboru,

Bohuslav Veselý – člen krajského výboru.

14. srpna 1962 došlo k požáru slámy na poli.

V roce 1963 došlo 14. července k požáru železničního vozu s obaly a 25. srpna k požáru slámy na Státním statku.

29. září 1966 byla automobilová stříkačka Tatra U předána muzeu automobilky Tatra v Kopřivnici.

24. května 1969 došlo k velkému požáru skládky pražců na ČSD – škoda činila 400.000,- Kčs. 21. října došlo k výbuchu lahve plynu v bytě.

V roce 1973 sbor zasahoval při hašení požáru ve skladě Zemědělského nákupu a zásobování na nádraží.

4. srpna 1974 se v rámci oslav 70 let trvání sboru konalo námětové cvičení.

Byl vybudován taneční parket na hřišti a bylo na něm odpracováno 3 200 brigádnických hodin.

25. května 1975 byl na hasičské zbrojnici „Den otevřených dveří.“ Hasičskou techniku si prohlédlo celkem 148 občanů.

V roce 1976 došlo ke dvěma malým požárům, které byly během několika málo minut zneškodněny.

V roce 1978 došlo k požáru kravína zemědělského družstva. Okresní požární inspekcí nám byl přidělen dvoukolový vysouvací žebřík.

V roce 1979 byla výstava fotografií z historie sboru.

V roce 1981 vyjeli členové k jednomu požáru.

V roce 1982 byla našemu sboru Okresní požární inspekcí přidělena přívěsná přenosná motorová stříkačka PPS 12 R.

V roce 1984 byla provedena výměna motoru na vozidle Tatra T 805.

18. listopadu 1985 došlo k požáru rodinného domu paní Marie Koudelkové.

V roce 1986 se po 1. místě v Sudicích družstvo mužů zúčastnilo okresního kola v požárním sportu.

V roce 1990 byla zakoupena cisternová automobilová stříkačka CAS 25.

V roce 1992 naše družstvo obsadilo 1. místo v okrskovém kole soutěže v požárním sportu, čímž postoupilo do okresního kola, kde obsadilo 12. místo.

V roce 1993 došlo k doutnání briket v rodinném domě. Naše družstvo dále vyjelo k požárům lesů ve Žďárné a ve Sloupě, lesní mýtiny na Krhově a stodoly v Jabloňanech.

V roce 1994 došlo k požáru dřevěné kolny zemědělského družstva.

V roce 1995 došlo k požáru lesního porostu mezi obcemi Lhota Rapotina a Doubravice.

V roce 1997 se náš sbor podílel na likvidaci následků povodní.

V roce 1998 došlo k požáru v lokalitě „U hájenky".

Krizové řízení v JmK

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji.

CHYTRÉ BLONDÝNKY RADÍ

Rady a tipy "chytrých blondýnek" jak se chovat, když hrozí nebo již nastala mimořádná událost a nebo je ohrožena Vaše bezpečnost.

20. 10. Vendelín

Zítra: Brigita

Návštěvnost stránek

220613