Drobečková navigace

Úvod > Pro občany > Aktuality

Aktuality


Štítky:Rockový koncert

Datum konání: 22. 7. 2017

Rock_poster.jpeg


Autor: Zdeněk "Fink" Staněk Publikováno 18. 7. 2017 8:10

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum konání: 20. 7. 2017

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 20.07.2017 od 07:00 do 17:00

Vypnutá oblast:
vypnutá bude část obce Skalice nad Svitavou - od domu číslo popisné 12 včetně po dům číslo popisné 58 včetně, od d.č.p. 12 po d.č.p. 121 a 122 včetně, od domu číslo popisné 1 (restaurace) po d.č.p. 98 a 70 včetně + České radiokomunikace a po d.č.p. 120 a 66 včetně

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).  Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.

Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 22. 6. 2017 8:06

Konkurz na ředitele školy

Datum konání: 30. 6. 2017

Starosta obce ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní školy a Mateřské školy Skalice nad Svitavou, příspěvkové organizace.

Požadavky:

  • předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
  • znalost školské problematiky a předpisů,
  • organizační a řídící schopnosti,

K přihlášce přiložte:

  • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání / maturitní vysvědčení),
  • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
  • strukturovaný profesní životopis,
  • písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
  • originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců),

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky:          1. 8. 2017

Obálku označte slovy: „Konkurz-neotvírat“.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 12:00 hodin 30. 6. 2017 na adresu:

Obecní úřad
Skalice nad Svitavou č. 48
679 01 Skalice nad Svitavou

Mgr. Petr Řezníček, starosta obce


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 9. 6. 2017 12:45

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum konání: 26. 6. 2017 - 28. 6. 2017

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 26.06.2017 od 07:00 do 17:00

Vypnutá oblast: vypnutá bude část obce od domu číslo popisné 1 po d.č.p. 98 a 70 včetně + České radiokomunikace a po d.č.p. 120 a 66 včetně

Dne 28.06.2017 od 07:00 do 17:00

Vypnutá oblast: vypnutá bude část obce od domu číslo popisné 1 po d.č.p. 98 a 70 včetně + České radiokomunikace a po d.č.p. 120 a 66 včetně


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 8. 6. 2017 10:00

Dětský den - Sever proti Jihu - Cyklovýlet

Datum konání: 17. 6. 2017 - 18. 6. 2017

víkend skalice.png


Autor: Zdeněk "Finků Staněk Publikováno 11. 5. 2017 9:20

Volejbalový turnaj - 6.ročník

Datum konání: 10. 6. 2017

volejbal.png


Autor: Zdeněk "Fink" Staněk Publikováno 30. 5. 2017 8:08

Výluky ČD - Brno

Datum konání: 3. 6. 2017 - 10. 9. 2017

Nejdelší výluka na trati ČD v historii Brna:


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 4. 6. 2017 10:00

MORAVA 1945

Datum konání: 3. 6. 2017

morava2017.jpg

 

Vstupné 120,- Kč

v předprodeji
100,- Kč

Vstupenky za speciální cenu 50,- Kč si mohou zájemci zakoupit i v předprodeji na Obecním úřadě (tady je ale předprodej pouze pro občany Skalice nad Svitavou) a to kdykoliv v pracovní době paní účetní mimo pátek 26.5. a úterý 30.5.2017.


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 24. 5. 2017 14:59

Pouť Skalice nad Svitavou

Datum konání: 26. 5. 2017 - 28. 5. 2017

plakat.png


Autor: Zdeněk "Fink" Staněk Publikováno 28. 4. 2017 21:01

Turnaj ve stolním tenise

Datum konání: 13. 5. 2017

hostinec.png


Autor: Zdeněk "Fink" Staněk Publikováno 28. 4. 2017 8:21