Obec Skalice nad Svitavou
animace1animace2animace3animace4
Drobečková navigace

Domů > Aktuality

Aktuality


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum konání: 20. 7. 2017

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 20.07.2017 od 07:00 do 17:00

Vypnutá oblast:
vypnutá bude část obce Skalice nad Svitavou - od domu číslo popisné 12 včetně po dům číslo popisné 58 včetně, od d.č.p. 12 po d.č.p. 121 a 122 včetně, od domu číslo popisné 1 (restaurace) po d.č.p. 98 a 70 včetně + České radiokomunikace a po d.č.p. 120 a 66 včetně

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).  Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.

Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 22. 6. 2017 8:06
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Konkurz na ředitele školy

Datum konání: 30. 6. 2017

Starosta obce ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní školy a Mateřské školy Skalice nad Svitavou, příspěvkové organizace.

Požadavky:

  • předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
  • znalost školské problematiky a předpisů,
  • organizační a řídící schopnosti,

K přihlášce přiložte:

  • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání / maturitní vysvědčení),
  • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
  • strukturovaný profesní životopis,
  • písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
  • originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců),

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky:          1. 8. 2017

Obálku označte slovy: „Konkurz-neotvírat“.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 12:00 hodin 30. 6. 2017 na adresu:

Obecní úřad
Skalice nad Svitavou č. 48
679 01 Skalice nad Svitavou

Mgr. Petr Řezníček, starosta obce


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 9. 6. 2017 12:45

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum konání: 26. 6. 2017 - 28. 6. 2017

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 26.06.2017 od 07:00 do 17:00

Vypnutá oblast: vypnutá bude část obce od domu číslo popisné 1 po d.č.p. 98 a 70 včetně + České radiokomunikace a po d.č.p. 120 a 66 včetně

Dne 28.06.2017 od 07:00 do 17:00

Vypnutá oblast: vypnutá bude část obce od domu číslo popisné 1 po d.č.p. 98 a 70 včetně + České radiokomunikace a po d.č.p. 120 a 66 včetně


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 8. 6. 2017 10:00

Výluky ČD - Brno

Datum konání: 3. 6. 2017 - 10. 9. 2017

Nejdelší výluka na trati ČD v historii Brna:


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 4. 6. 2017 10:00

Výluka na trati ČD

Datum konání: 9. 5. 2017 - 10. 5. 2017

Výlukový jízdní řád Letovice-Brno.


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 4. 5. 2017 16:02

Zápis do mateřské školy

Datum konání: 3. 5. 2017

Zapis MS 2017.jpg

Informace k zápisu do MŠ ve Skalici:

Informace MŠMT o povinném předškolním vzdělávání.

Informace ZŠ a MŠ Skalice nad Svitavou k zápisu do školky.

Pravidla pro přijímání k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Skalice nad Svitavou.


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 12. 4. 2017 8:03

Oznámení Povodí Moravy

Datum konání: 2. 5. 2017

Oznámení o aplikaci herbicidu Roundup Biaktiv - Svitava a Výpustek


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 24. 4. 2017 11:42

Výluka na trati ČD

Datum konání: 22. 4. 2017

Informace o náhradní autobusové dopravě v úseku Skalice - Letovice - Březová v sobotu od 8:30 do 20:30 hodin.


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 10. 4. 2017 12:57

Přerušení dodávky el. energie

Datum konání: 22. 4. 2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 22.04.2017 od 07:00 do 15:00

Vypnutá oblast:
vypnutá bude obec Mladkov, Sebranice, Voděrady, Krhov, Jabloňany, Obora,

část obce Skalice nad Svitavou - dům číslo popisné 179 až 186, ulice od bytovek
číslo popisné 163 a 164 po dům číslo popisné 11 a 4 včetně zástavby u přilehlých
místních komunikací, ulice za fotbalovým hřištěm po dům číslo popisné 52 a 123,
odběrné místo na pozemku parc. číslo 1219/1 a 1219/2

odběratelské trafostanice Krhov - Vodárna (č. 300980)
Odběratelská trafostanice Krhov - Benzina (č. 300982)
Odběratelská trafostanice Krhov - Družstvo (č. 300981)
Odběratelská trafostanice Obora - Ovčín (č. 301098)
Odběratelská trafostanice Obora - Družstvo (č. 301101)
areál zemědělského podniku napájený z trafostanice Sebranice - Družstvo (č. 301144)
Odběratelská trafostanice Skalice n Sv. - ZNZP (č. 301153)
Odběratelská trafostanice Skalice n Sv. - Betonárka (č. 301155)
Odběratelská trafostanice Sebranice - Drůbežárna (č. 301145)
Odběratelská trafostanice Sebranice - Radiomobil (č. 301149)
Odběratelská trafostanice Voděrady - Důl MKZ (č. 301275)
Odběratelská trafostanice Skalice n Sv. - ACHP (č. 301154)
Odběratelská trafostanice Sebranice - ALPS (č. 700959)

Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za
zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 4. 4. 2017 9:56

Zápis do základní školy

Datum konání: 5. 4. 2017

Dokumenty k zápisu:

zápisZŠ2017.jpg


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 9. 2. 2017 17:36